Met ondersteuning van Stichting Vrienden van Dedicon zijn de afgelopen jaren verschillende projecten opgestart. Met deze projecten hebben we de wereld vergroot voor mensen met een leesbeperking.

Schip Ahoy!

Dedicon heeft het spel Schip Ahoy! ontwikkeld en geproduceerd om leerlingen met én zonder visuele beperking samen een bordspel te kunnen laten spelen. Het is een inclusief spel dat samenwerking, ruimtelijk inzicht en speltactiek stimuleert. Schip Ahoy! is educatief, maar kan zeker ook thuis ‘voor de fun’ worden gespeeld. Het spel is in een gelimiteerde oplage geproduceerd en kan worden besteld via de webwinkel van Dedicon Educatief. Vrienden van Dedicon heeft financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en productie van dit inclusieve bordspel.

Toegankelijke digitale kunstcatalogus

Ter gelegenheid van de KUBES-jubileumexpositie 'De kunst van het anders zien XXX' in Slot Zeist heeft Vrienden van Dedicon een financiële bijdrage geleverd aan de productie van een toegankelijke digitale kunstcatalogus.

Better Together Conferentie

Tijdens een conferentie over toegankelijke informatie waren diverse sprekers aanwezig van verschillende organisaties die zich bezig houden met technologische vernieuwing in uiteenlopende bedrijfstakken. Gezamenlijk werd die dag gezocht naar oplossingen om informatie toegankelijk te maken. Dankzij een bijdrage van de Vrienden van Dedicon is er een toegankelijk eindverslag gemaakt in de vorm van een video. Verder heeft de Vrienden van Dedicon een bijdrage geleverd in de algemene kosten van de conferentie.

Kennisdag Inclusief Publiceren

Stichting Vrienden van Dedicon heeft een bijdrage geleverd aan de kosten voor de organisatie van de Kennisdag Inclusief Publiceren. Dedicon organiseerde deze dag voor uitgeverijen die geïnteresseerd zijn of meer willen weten over publiceren in EPUB3.

Nieuwe voorleesstudio’s Dedicon

Met een grootschalige verbouwing van het pand van Stichting Dedicon voltooid was de grote wens om een aantal bestaande studio’s te vervangen door nieuwe studio’s. Hiermee kon enerzijds het klimaat in die studio’s beter geregeld worden, en anderzijds konden de voorlezers vanaf dat moment een groot deel van de techniek zelf regelen. Daardoor zijn er minder technici nodig. Per saldo betekent dit dat er meer gelezen wordt in de dezelfde tijd. Stichting Vrienden van Dedicon stelde een bedrag van € 50.000,- beschikbaar voor die nieuwe studio’s.

Voelboekje

Een collectie tastboeken voor blinde kinderen tussen 2 en 6 jaar die ze zelf kunnen voelen en waar (groot)ouders uit voor kunnen lezen. De boekjes zijn mooi vormgegeven en nodigen iedereen uit plezier te beleven aan (voor)lezen. In de boekjes staan reliëfplaatjes, braille, gedrukte tekst en kleuren. Elk boek is een voorleesfeestje. Particulieren kunnen de boekjes lenen via Bibliotheekservice Passend Lezen. Stichting Vrienden van Dedicon stelde € 30.000,- beschikbaar voor dit project.

Promotie Yoleo

Yoleo is een online leesgame die kinderen op een positieve manier aanzet tot lezen. Kinderen die lezen lastig vinden, kunnen met Yoleo makkelijker een populair kinderboek lezen. Dit spel wordt binnen scholen en Remedial Teaching praktijken gepromoot. Om deze promotie mogelijk te maken heeft Stichting Vrienden van Dedicon geld beschikbaar gesteld. Inmiddels wordt Yoleo via de openbare bibliotheken aangeboden. Op de website van Yoleo staat mee informatie of bekijk de video onderaan deze pagina.