Schenking

Als u ons werk wilt steunen met een donatie dan kunt dat op verschillende manieren doen via een eenmalige of periodieke schenking of een nalatenschap. De stichting Vrienden van Dedicon wil u natuurlijk graag helpen bij het vinden van de juiste weg. Mariska Sturkenboom helpt u graag verder met advies en het leggen van contact met de notaris.

ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Vrienden van Dedicon is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI-instelling. En dat heeft zo zijn voordelen. Zo hoeven wij geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die we gebruiken voor het algemeen belang. Maar onze donateurs mogen zelf ook hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Eenmalige schenking

Het kan voordelig zijn een deel van je inkomen te schenken aan Stichting Vrienden van Dedicon. De stichting hoeft hierover geen schenkingsrecht aan de fiscus te betalen. En u kunt de schenking -onder bepaalde voorwaarden- als aftrekbare gift in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken. Dat voelt goed, toch?
Kijk voor actuele informatie op de site van de Belastingdienst. Als u ons werk wilt steunen met een donatie dan kunt u het gewenste bedrag overmaken op NL54INGB0003054936 t.n.v. Stichting Vrienden van Dedicon in Grave. 

Periodieke schenking

U kunt ook nadenken over een periodieke schenking. Dat is een vaste afspraak om voor een periode van minimaal 5 jaar een gift te geven. U hoeft dan niet steeds opnieuw over schenkingen na te denken. Uw jaarlijkse gift is bovendien volledig (100%) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er zijn geen minima en maxima aan verbonden. En door periodieke schenkingen is Stichting Vrienden van Dedicon voor langere tijd verzekerd van financiële steun. Win-win.

Hoe werkt het?

Via de website van de belastingdienst kunt u een overeenkomst voor periodieke giften downloaden en invullen. U hoeft dan niet naar de notaris. Vul het digitale formulier volledig in, print het uit en onderteken het samen met uw eventuele echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner. Daarna stuurt u het formulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs en -indien van toepassing- het legitimatiebewijs van uw partner naar Stichting vrienden van Dedicon, Antwoordnummer 10.001, 5360 AA Grave. Wij vullen het formulier verder in en sturen dit naar u  terug. Daarna stuurt u het formulier naar de belastingdienst. Makkelijker kunnen we het niet maken.

Nalatenschap

Nadenken over wat er met uw geld en bezittingen gaat gebeuren na u overlijden, is een bijzondere gebeurtenis. Het is ook geen onderwerp om lichtzinnig mee om te gaan. De wet schrijft voor wat er met uw geld en bezittingen gebeurt als u niet zelf iets hebt geregeld in een testament. Maakt u wel een testament op, dan bepaald u dat zelf. U kunt de Stichting Vrienden van Dedicon in je testament benoemen tot (mede-)erfgenaam of een legaat vermaken aan Dedicon. De belastingdienst heft successierechten op verkrijgingen uit nalatenschappen. Deze belasting, die tot flinke percentages kan oplopen, hoeft de Stichting Vrienden van Dedicon als ANBI (algemeen nut beogende instelling) niet te betalen. De notaris is de aangewezen persoon om u hierbij te helpen door u te adviseren en uiteindelijk uw wensen in een testament te beschrijven. 

Vragen? Bel Mariska!

Stichting Dedicon wilt u natuurlijk graag helpen bij het vinden van de juiste weg. Heeft u vragen? Stel ze gerust! Mariska Sturkenboom helpt u graag. Mariska is bereikbaar via telefoonnummer 0486 - 486 184.