Word een vriend

Steun ons werk met een schenking of nalatenschap

Als u ons werk wilt steunen met een donatie dan kunt dat op verschillende manieren doen via een eenmalige of periodieke schenking, doneren als bedrijf, of een nalatenschap.

U kunt Vriend van Dedicon worden door ons jaarlijks (minimaal € 25,--) of maandelijks (minimaal € 2,50) met een vast bedrag te steunen. De stichting Vrienden van Dedicon is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de Vrienden van Dedicon als aftrekbare gift worden geaccepteerd voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast hoeft Stichting Vrienden van Dedicon geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Vul het onderstaande machtigingsformulier in en word Vriend van Dedicon. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten en ondertekend opsturen naar: 

Stichting Vrienden van Dedicon
Antwoordnummer 10.001
5360 VB Grave

Download het machtigingsformulier

Doneren als bedrijf

Ter gelegenheid van een opening, een jubileum of een andere belangrijke gebeurtenis stellen bedrijven steeds vaker een bedrag beschikbaar aan een goed doel.
Ook bij de stichting Vrienden van Dedicon is dit natuurlijk bijzonder welkom!
U kunt uw gift overmaken op NL54INGB0003054936 ten name van stichting Vrienden van Dedicon in Grave. Wij stellen het erg op prijs als u hierover vooraf contact met ons opneemt.

Meer weten over de vrienden van Dedicon?