Vrienden

De stichting Vrienden van Dedicon steunt het werk van Dedicon en helpt hiermee lectuur en informatie leesbaar te maken voor blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie of een andere leesbeperking.

De formele tekst van onze doelstelling, zoals die toen der tijd in onze statuten is vastgelegd: 

“het bevorderen van en het bieden van financiële ondersteuning van de activiteiten van Dedicon in verband met de lectuurvoorziening voor mensen met een leeshandicap in Nederland in het bijzonder; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het dekken van exploitatietekorten is echter uitgesloten. De stichting heeft geen winstoogmerk.”

Daar geven we in deze tijd nog steeds invulling aan. Als Vriend van Dedicon levert u dus praktische hulp aan mensen met een leesbeperking!

Stichtingsbestuur

De stichting Vrienden van Dedicon heeft drie bestuursleden:

  • Mevrouw B.J. Blokland (lid)
  • De heer drs M.P. Verboom (lid)
  • De heer E.C.W. Timmermans (voorzitter)

Inschrijving bij Kamer van Koophandel

De stichting Vrienden van Dedicon is opgericht op 9 juli 2003 en gevestigd in Grave.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en onder nummer 17156957. RSIN: 814263951

Beloningsbeleid

Geen personeel in dienst.

Beleidskader 2019

In 2019 blijft de stichting Vrienden van Dedicon ondersteuning bieden aan Dedicon. Dit doet zij door gebruik te maken van het netwerk van de bestuurders. In 2018 worden projecten benoemd die aan de doelstelling van Dedicon bijdragen.

Stichting Le Sage ten Broek

Met ingang van 1 januari 2020 is de Stichting Le Sage ten Broek opgegaan in de Stichting Vrienden van Dedicon.